Globalworx BG
Globalworx BG
Globalworx BG

Globalworx

Komplexní IoT systém na monitoring skladovacích podmínek s obrovským množstvím vstupů a nejnovějšími způsoby mobilního přenosu dat

10-2019 – stále probhá

Globalworx

Komplexní IoT systém na monitoring skladovacích podmínek s obrovským množstvím vstupů a nejnovějšími způsoby mobilního přenosu dat

10-2019 – stále probhá

Globalworx

Komplexní IoT systém na monitoring skladovacích podmínek s obrovským množstvím vstupů a nejnovějšími způsoby mobilního přenosu dat

10-2019 – stále probhá

Monitoring podmínek přepravy a skladování citlivých produktů, jako jsou léky, vakcíny, chemikálie či některé potraviny, je velké téma. Německý inovátor Globalworx přišel s řešením na principu IoT čidel, které kombinuje nejnovější technologie s dokonalou znalostí potřeb středně velkých firem. K jeho spuštění ovšem chyběla uživatelská aplikace pro vyhodnocování zasílaných dat, jejíž vývoj nezvládl původní dodavatel kvůli technické náročnosti dokončit.

Monitoring podmínek přepravy a skladování citlivých produktů, jako jsou léky, vakcíny, chemikálie či některé potraviny, je velké téma. Německý inovátor Globalworx přišel s řešením na principu IoT čidel, které kombinuje nejnovější technologie s dokonalou znalostí potřeb středně velkých firem. K jeho spuštění ovšem chyběla uživatelská aplikace pro vyhodnocování zasílaných dat, jejíž vývoj nezvládl původní dodavatel kvůli technické náročnosti dokončit.

Technologie:

Technologie:

Technologie:

Azure Functions, Azure Storage, PostgreSQL, TimeScale DB, .NET Core, Identity Server 4, Open ID Connect, Vue.js, Azure Web Apps

Azure Functions, Azure Storage, PostgreSQL, TimeScale DB, .NET Core, Identity Server 4, Open ID Connect, Vue.js, Azure Web Apps

Azure Functions, Azure Storage, PostgreSQL, TimeScale DB, .NET Core, Identity Server 4, Open ID Connect, Vue.js, Azure Web Apps

Využíváme naše znalosti hardware

Při zevrubné analýze kódu přebírané aplikace jsme zjistili, že není dostatečně robustní ani škálovatelná na to, aby dokázala obstát v ostrém provozu. Navrhli jsme proto postavit aplikaci znovu na moderních technologiích. Protože ale klient potřeboval pro obchodní účely alespoň nějak funkční verzi, opravili jsme nejprve v existující aplikaci nejpodstatnější chyby tak, aby ukazovala validní data.

Tady jsme zužitkovali naše zkušenosti s integrací security systémů – příčinou části potíží byly totiž i chyby ve firmwaru používaných zařízení. Díky znalosti hardwaru jsme se zvládli s jeho vývojáři efektivně domluvit a celý proces zprovoznění aplikace tak výrazně urychlili.

Globalworx Case Study

Cloudová aplikace s malými nároky na provoz

Paralelně jsme začali pracovat na vývoji nové, kompletně cloudové aplikace. Vzhledem ke komplexnosti celého systému jsme velkou pozornost věnovali tvorbě přesné technické a funkční specifikace a jejich transformace do wireframů. Důsledně jsme přitom definovali, co bude umět první verze aplikace, ale při vývoji už jsme měli na paměti i možnosti jejího dalšího rozvoje. Součástí vývoje byly i pravidelné týdenní status meetingy, jež pomáhaly projekt efektivně posouvat kupředu.

Z programátorského pohledu bylo největší výzvou projektu zajištění robustní a škálovatelné komunikace mezi serverem a IoT čidly. S ohledem na požadavky klienta a citlivost německého trhu na bezpečnostní otázky probíhá komunikace prostřednictvím speciálně navrženého zabezpečeného protokolu.

Výsledná aplikace umožňuje zákazníkům Globalworxu vzdáleně monitorovat teplotu na základě dat přijímaných z IoT čidel. Při překročení definované kritické hranice posílá systém upozornění e-mailem či prostřednictvím SMS. Aplikace dále umožňuje jednoduché analýzy a tvorbu reportů. Z technologického hlediska je postavena na Microsoft Azure s využitím serverless a managed služeb tak, abychom se my ani zákazník nemuseli starat o provoz serverů.

„Hledali jsme softwarového developera, který dokáže technicky komunikovat se špickovými vývojovými centry v Německu, jako je Karlsruher Institut für Technologie, s nímž spolupracujeme. Netglade nás přesvědčil, že to dokáže. Vedle komunikace jsou v Netgladu na nejvyšší úrovni i vývojové procesy a znalosti technologií. Pro nás jako firmu kombinující špičkový hardware se špičkovým softwarem je partner, který má inovativnost ve své DNA, základem úspěchu. To Netglade plně ukázal v našem projektu, kde řešil komunikaci v rámci IoT a následné serverové zabezpečení dat.“

Viliam Kovač

Viliam Kovač

CEO

Globalworx

„Hledali jsme softwarového developera, který dokáže technicky komunikovat se špickovými vývojovými centry v Německu, jako je Karlsruher Institut für Technologie, s nímž spolupracujeme. Netglade nás přesvědčil, že to dokáže. Vedle komunikace jsou v Netgladu na nejvyšší úrovni i vývojové procesy a znalosti technologií. Pro nás jako firmu kombinující špičkový hardware se špičkovým softwarem je partner, který má inovativnost ve své DNA, základem úspěchu. To Netglade plně ukázal v našem projektu, kde řešil komunikaci v rámci IoT a následné serverové zabezpečení dat.“

Viliam Kovač

Viliam Kovač

CEO

Globalworx

„Hledali jsme softwarového developera, který dokáže technicky komunikovat se špickovými vývojovými centry v Německu, jako je Karlsruher Institut für Technologie, s nímž spolupracujeme. Netglade nás přesvědčil, že to dokáže. Vedle komunikace jsou v Netgladu na nejvyšší úrovni i vývojové procesy a znalosti technologií. Pro nás jako firmu kombinující špičkový hardware se špičkovým softwarem je partner, který má inovativnost ve své DNA, základem úspěchu. To Netglade plně ukázal v našem projektu, kde řešil komunikaci v rámci IoT a následné serverové zabezpečení dat.“

Viliam Kovač

Viliam Kovač

CEO

Globalworx

Další případové studie

Další případové studie

Další případové studie