BLOG

Všechno, co rezonuje ve firmě a světě technologií

#Flutter

Exceptions handling with safe_bloc

Error handling in Flutter can sometimes be a daunting task. How does the safe_bloc library help to solve this problem?

#Flutter

Co nás zaujalo na Flutter Firebase Festival 2023

Článek popisuje některé z našich oblíbených přednášek z této akce, např. prezentace o vytváření realtimových displejů pro autobusy, rozšiřování aplikace Flutter za hranice mobilních, desktopových a webových aplikací a vytváření škálovatelných a bezpečných aplikací pomocí aplikací Flutter a Firebase.

#Flutter

Enhancing Static Analysis in Flutter: Interview with DCM Founder Dmitry Zhifarsky

DCM for Teams is here to make our codebase more consistent. We asked its founder to shed light on its development and future.

#neti

Meet Neti - Your time-tracking companion

Say 👋 Hi to Neti, our newest tool for creating custom reports from your Toggl data.

#Flutter

Code generation in Flutter: analyzing

In Flutter, code generation is all the rage. But your journey starts with a good analysis.

#Flutter

Flutter tech insight into the Škola Online App

Feel like peeking behind the curtain of our latest mobile app? Come right in.

#Flutter

Hook into Flutter Hooks

Does boilerplate code in Flutter bother you? We’ll Hook you up.

#Flutter

Automate object mapping in Dart with auto_mappr

In need for object mapping package in Dart? We have you covered!

#Flutter

How to handle one-time UI events with Bloc in Flutter

One-time UI events might get tricky. Might side effects be the right way?

#frontend

Ananas do Vue patří: Použití Storu ve Vue aplikaci v roce 2023

Pinia, nebo Vuex? Jednodušší volba, než jsme čekali.

#Flutter

Why we built our own sliver app bar builder

Meet sliver_app_bar_builder, our customizable sliver for app bars in Flutter.

#Flutter

Introducing netglade_analysis, our curated set of Dart lints for Flutter apps

We created our own Dart lint package. And what is linting anyway?

#Flutter

The Basics of Scrolling in Flutter

Slivers: it-which-must-not-be-named or an unnecessarily feared topic?

#frontend

Bootstrap vs. Tailwind - 5 důvodů, proč jsme přešli na jiný CSS framework

Jak jsme se spálili s Bootstrapem, než nám změna výrazně zjednodušila vývoj.

#UX-UI

Modrá není vždycky dobrá: Jak správně používat barvy na webu

Je pravda, že k sobě některé barvy zkrátka neladí? Odpovědi najdete v našem článku.

#Team

5 důvodů, proč pracovat v Netglade

Firemní kultura, atmosféra i kanceláře na Letné. Proč bys chtěl být v našem týmu?