Bakaláři BG
Bakaláři BG
Bakaláři BG

Bakaláři

Jak jsme přetvořili nejrozšířenější systém pro správu školní agendy do moderní webové aplikace

05-2019 – stále probíhá

Bakaláři

Jak jsme přetvořili nejrozšířenější systém pro správu školní agendy do moderní webové aplikace

05-2019 – stále probíhá

Bakaláři

Jak jsme přetvořili nejrozšířenější systém pro správu školní agendy do moderní webové aplikace

05-2019 – stále probíhá

S nejrozšířenějším školským informačním systémem Bakaláři přicházejí denně do kontaktu tisíce učitelů a desítky tisíc žáků a jejich rodičů. Tvůrci tohoto původně desktopového systému se potýkají s obtížemi společnými pro všechna podobně robustní řešení – technologický vývoj si žádá rozsáhlé inovace, z desktopu je třeba vše přesunout na web či do mobilu. S modernizací a přepisem částí systému pomáháme od roku 2019 i my.

Technologie:

Technologie:

Technologie:

.NET Core, Vue.js, DevExtreme, Figma, Whimsical, MsSql

.NET Core, Vue.js, DevExtreme, Figma, Whimsical, MsSql

.NET Core, Vue.js, DevExtreme, Figma, Whimsical, MsSql

Naše hlavní úloha

V Netglade se staráme o postupný přepis jednotlivých navzájem provázaných aplikací z původních technologií (Delphi, Visual FoxPro apod.) do moderních webových standardů. To je pro nás hned několikerou výzvou.

Modernizaci Bakalářů vnímáme jako příležitost podívat se na jejich fungování novýma očima. U konkrétních aplikací se proto vždy znovu zamýšlíme nad jejich smyslem, stávající logikou fungování i potřebami jejích uživatelů. Na základě důkladných analýz hledáme řešení, která danou aplikaci zjednoduší, zrychlí a zároveň udělají intuitivnější. Při tom vždy musíme mít na paměti funkčnost a kompatibilitu s celým zbytkem systému.

Stejně tak se zadavatelem konzultujeme obtíže, s nimiž se vývojáři potýkají. Tady využíváme naše zkušenosti z předchozích projektů a vášeň pro nové technologie, díky nimž můžeme doporučit vhodná moderní řešení. U aplikace Evidence úrazů jsme tak využili například Vue.js, Whimsical a prototypovací nástroj Figma, v dalších projektech pak Bakaláři využívají serverless služby Microsoft Azure.

V roce 2021 se naše spolupráce s Bakaláři ještě prohloubila, když jsme připravili kompletní mobilní aplikaci Digiškolky. Ta spojuje komunikaci mezi rodiči předškolních dětí a jejich učiteli do jedné přehledné appky. Digiškolku jsme stvořili přesně podle původní vize a bez technologických kompromisů. Výsledkem je optimálně funkční, rychlá a spolehlivá aplikace napříč platformami. Zároveň neustále rozvíjíme i její webovou verzi, k níž připravujeme i nové výukové moduly.

Postupně, krůček po krůčku, tak pomáháme posunout správu školní agendy do digitální doby. Dlouholeté partnerství s Bakaláři je pro nás zásadní a jsme nesmírně hrdí, že již několik let tvoří klíčovou část našeho produktového portfolia. 

“Se společností NetGlade spolupracujeme 4 roky na vývoji školních informačních systémů Bakaláři a Škola Online a to jak na jejich webové, tak mobilní podobě. Firma NetGlade disponuje zkušenými, a především pak nadšenými vývojáři. NetGlade díky tomu není pouze dalším pasivním dodavatelem a lidé ze společnosti NetGlade aktivně sami přicházejí se zajímavými nápady na inovace našich produktů ať již po funkční nebo technologické stránce. Jejich kreativita a schopnost přinášet nové myšlenky do našich projektů nám umožnily dosáhnout zajímavých řešení pro naše zákazníky. V rámci spolupráce oceňuji též flexibilitu, samostatnost a schopnost rychlé reakce na změny.”

Tomáš Rieger

Tomáš Rieger

Senior manažer vývojového centra

Bakaláři