Škola Online BG
Škola Online BG
Škola Online BG

Škola Online

Ve Flutteru jsme vytvořili novou mobilní aplikaci na přehlednou a komplexní správu školních povinností

04-2022 – stále probíhá

Škola Online

Ve Flutteru jsme vytvořili novou mobilní aplikaci na přehlednou a komplexní správu školních povinností

04-2022 – stále probíhá

Škola Online

Ve Flutteru jsme vytvořili novou mobilní aplikaci na přehlednou a komplexní správu školních povinností

04-2022 – stále probíhá

Škola Online je webový informační systém, který umožňuje ředitelům, učitelům i žákům spravovat svou každodenní školní agendu. Když však původní mobilní aplikace začala zaostávat za potřebami uživatelů, dostali jsme na starost vývoj zcela nové verze postavené na čím dál populárnějším frameworku Flutter.

Technologie:

Technologie:

Technologie:

Flutter, Dart, Firebase

Flutter, Dart, Firebase

Flutter, Dart, Firebase

Škola Online je úspěšný projekt našeho kmenového klienta Bakaláři, lídra na trhu v oblasti školních systémů. Jde o komplexní službu, která odemyká nové možnosti kontroly nad vším, co se děje ve škole. Učitelé v ní mohou například zadávat známky, zapisovat do třídnice nebo informovat žáky o novinkách ve výuce. Žáci a jejich rodiče pak získávají přístup třeba k aktuálním změnám v rozvrhu, známkám nebo přehledu naplánovaných písemek.

Škola Online App

Novou Školu Online jsme vyvinuli tak, aby vyplnila mezery staré verze a poskytla plnohodnotnou správu školní agendy na úrovni moderních mobilních aplikací. Naším hlavním posláním bylo ji navrhnout tak, aby byla snadno uchopitelná pro všechny účastníky školního dění, ať už mobil drží v ruce dítě nebo dospělý. Jejich uživatelské návyky se liší, ale aplikaci by měli používat se stejnou lehkostí. V praxi to znamená, že uživatelské rozhraní musí být co možná nejpřehlednější a nejjednodušší. V nové verzi pro Android a iOS jsme se proto soustředili na vylepšené UX a řadu nových funkcí.

Aplikaci jsme se rozhodli vyvíjet ve Flutteru, který poskytuje vysokou flexibilitu při implementaci features i navrhování designu. Kromě vizuální stránky jsme intenzivně zapracovali i na ovládání, které je celkově rychlejší a intuitivnější než u předchůdce. Zároveň jsme dbali na to, aby neztratilo nic ze své jednoduchosti. Ta je nutná pro zachování uživatelské všestrannosti, kterou jsme od začátku považovali za nezbytnou.

Škola Online App

V rámci nové verze jsme přidali notifikace na bázi Firebase, používaných hlavně k oznamování školních novinek a zadávání domácích úkolů. Na stejném SDK jsme postavili i sběr analytik, díky nimž můžeme snadněji identifikovat, na které části aplikace se zaměřit v nejbližších updatech. Díky Firebase Crashlytics také můžeme sledovat případné chyby v reálném čase a efektivněji je opravovat.